شایعه در سازمان مفید است!

شایعه در سازمان مفید است!

شایعه در سازمان مفید است! در پژوهشی نشان داده شده است که شایعه در سازمان‌ها همیشه نقش منفی ندارد و همه افراد کم و بیش آن را انجام می‌دهند. به ویژه وقتی اطلاع رسانی از مدیران به خوبی انجام نگیرد، میزان شایعه هم افزایش می‌یابد و کمک می‌کند اطلاعات به دیگران هم برسد. همچنین گفته شده است که ردوبدل کردن شایعه گاهی اوقات نه تنها غیرحرفه‌ای نیست، بلکه اضطراب را کاهش می‌دهد و افراد را آماده مواجهه با عدم قطعیت‌های آینده می‌کند. با این حال باید به یاد داشت شهرت یافتن شما به پخش کننده شایعه می‌تواند به پیشرفت شغلی شما آسیب برساند.

درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی