مدیران شایسته خویشتن‌دار هستند

مدیران شایسته خویشتن‌دار هستند

مدیران شایسته خویشتن‌دار هستند و تحت فشار، خونسرد عمل می‌کنند، آن‌ها در موقعیت‌های دشوار خشمگین نمی‌شوند و حالت تدافعی به خود نمی‌گیرند. یک مدیر شایسته فردی بالغ و کامل به نظر می‌رسد و در مواقع سخت برای انسجام امور می‌توان به او اتكا کرد. او می‌تواند اضطراب و استرس را کنترل کند. بنابراین در مسائل غیر مترقبه، از حالت متعادل خارج نمی‌شود و وقتی نادیده گرفته می‌شود یا با او مقابله می‌کنند، از خود نا‌امیدی بروز نمی‌دهد. مدیران شایسته در شرایط بحرانی تاثیرگذار و تسكین بخش هستند.

درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی