راه‌هایی برای خود مدیریتی

راه‌هایی برای خود مدیریتی

راه‌هایی برای خود مدیریتی 1⃣بیشتر بر روی درک کردن تمرکز کنید تا تاثیر گذاشتن. 2⃣بیشتر بر روی چیزهایی که عاشقشان هستید تمرکز کنید تا چیز‌هایی که دارید. 3⃣بیشتر بر روی چیزهایی که می‌توانید یاد بگیرید تمرکز کنید تا چیزهایی که یاد دارید. 4⃣بیشتر بر روی جایی که می‌خواهید باشید تمرکز کنید تا جایی که هستید. 5⃣بیشتر بر روی چیزهایی که دوست دارید انجام دهید تمرکز کنید تا چیزهایی که می‌توانید انجام دهید.

درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی